Negara Hukum

Sumber Gambar: antaranews.com

Jangan Bajak PDAM

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus tersedia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk konsumsi, mencuci, mandi maupun kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, maka tanggungjawab penguasaan dan pengelolaan air minum...

Sumber Gambar: razzyy.com

Formulasi Delik Perzinahan

Atas dasar suka sama suka, lelaki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan (setubuh), tanpa terikat dengan perkawinan (fornication) bukanlah termasuk delik perzinahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui perzinahan tergolong sebagai tindak pidana...

Sumber Gambar: kuabringinsakti.files.wordpress.com

Perzinahan Bukan Delik Aduan

Hukum merupakan jiwa dari sebuah bangsa, jiwa dari masyarakatnya. Sehingga meniscayakan “hukum” tidak selamanya dapat ditransfer dari negara yang satu ke negara lainnya. Itulah sebabnya ketika Wetboek van Strafrecht diadopsi dalam hukum pidana kita,...