Author: Muhammad Alfy Pratama

Kesejahteraan Adalah Hak Asasi Manusia

Kesejahteraan masih menjadi masalah pokok yang di hadapi oleh bangsa Indonesia. Isu kesejahteraan berkaitan erat dengan hak asasi manusia, terutama hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hak asasi manusia, terdapat tiga aspek yang harus...