Author: Damang Averroes Al-Khawarizmi

Malapraktik Kepemiluan

Malapraktik kepemiluan jauh lebih dahsyat efeknya daripada malapraktik kedokteran. Kasus malapraktik kedokteran jelas siapa korban dan berapa jumlah korban, itupun korbannya paling dalam hitungan jari. Akan tetapi malapraktik kepemiluan, korbannya tidak kelihatan secara langsung,...