Author: Damang Averroes Al-Khawarizmi

Menista Agama dengan Bendera

Sudah tiga minggu berlangsung perdebatan di berbagai media dibalik insiden Garut, dalam suatu peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid. Seputar perdebatan itu, kemudian bersoal pada pada jenis delik dan siapa pelakunya yang patut ditetapkan...